Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Euregionale Botanische Bijeenkomst

Euregionale Botanische Bijeenkomst

De Euregio Maas-Rijn is een gebied met allerlei verschillende bodems, landschappen en milieu´s. Deze variëren van kalkrijk tot zuur, van droog tot nat, van zandgrond tot klei en van hoog tot laag. De rijkdom aan planten in zo´n beperkt gebied is hierdoor aanzienlijk.

Doel van de bijeenkomst is het aanhalen van de contacten tussen botanici aan weerszijden van de grens. We willen tijdens de bijeenkomst kennismaken met elkaars natuurgebieden betreffende de flora, het beheer, de werkwijze, activiteiten en projecten en onderzoeken of er misschien gezamenlijk projecten en activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De voertaal bij het officiële gedeelte van het programma is Nederlands.

Editie 2022

Op zaterdag 3 september 2022 organiseert de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in samenwerking met de Plantenwerkgroep van Likona de 11e Euregionale botanische bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomsten is om de contacten tussen botanici aan weerszijden van de grens aan te halen. Tijdens de bijeenkomsten maken we kennis met elkaars natuurgebieden betreffende de flora, het beheer, de werkwijze, activiteiten, projecten en onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomst staat de akkerflora centraal. Zoals zoveel soorten uit het agrarische milieu gaat het ook met de planten die aangewezen zijn op standplaatsen in akkers niet goed. De meeste soorten zijn enkel nog te vinden in akkerreservaten, waarvan onze provincie er slechts een handvol telt. Het zou wenselijk zijn om het aantal locaties met akkerflora fors uit te breiden omdat niet alleen bijdraagt aan de biodiversiteit, maar ook een geweldige ervaring is voor de wandelaars in het agrarisch gebied. Tijdens deze bijeenkomst bekijken we de situatie van de akkerflora in eigen land en het buitenland en proberen daar met name oog te hebben voor kansen om de toestand van de akkerflora te verbeteren. ’s Morgens zijn er enkele lezingen over dit onderwerp, zowel in het Nederlands als in het Duits. ’s Middags maken we enkele excursies naar verschillende akkerreservaten.

Smalle raai (Johan den Boer)